Symptom på hälseneinflammation

Tidiga symptom på hälseneinflammation är morgonstelhet och smärtor. En del upplever även att det krepiterar (knastrar) om hälsenan.

Smärta är det vanligaste symptomet och kan delas in i fyra olika stadier:
1) smärta bara efter aktivitet
2) smärta under aktivitet som inte begränsar aktiviteten
3) smärta under aktivitet som begränsar aktiviteten
4) kroniska smärtor som består även i vila.

Oftast sitter smärtan i den mellersta delen av senan, men i de fall där smärtan sitter mot hälbenet ser man även ofta en retrokalkanär bursit, dvs en kronisk inflammation i den djupa Achillesbursan och efter en tid även sk Haglunds deformitet (utväxter vid sidan om hälbenet). Vid bursit i djupa Achillesbursan är patienten ofta trycköm vid hälsenefästet, och ofta varm, röd och svullen (vanliga inflammatoriska tecken) i detta område. Smärtan sitter på baksidan av hälen, och inte på framsidan av hälen såsom vid hälsporre. Om du har ont under hälen kan du istället titta på vår sida om hälsporre istället.

Hos patienten ser man ofta en förtjockning kring själva senan/senskidan. Ibland även en förtjockning i själva hälsenan. Senan eller senskidor är som regel ömma vid beröring. Smärta vid belastning stående på tå. Vid hälseneinflammation i mittenpartiet är man ofta trycköm i mitten på hälsenan, vid hälseneinflammation i den nedre delen är ofta infästningen mot hälbenet känslig för tryck.

 

<< tillbaka till hälseneinflammation